Smrekova draga

 
Smrekova draga je večja, razpotegnjena in z vseh strani z grebeni zaprta vrtača, v kateri se je zaradi temperaturne inverzije in posebne mikroklime zgodil vegetacijski obrat.
 
več ...
http://park.idrija-turizem.si/073_smrekova.php