Drviše - Limes

 
Na sedlu med dolinam Idrijce in dolino Trebuše je stal poznoantični zaporni zid iz 3. in 4. stoletja.
 
več ...
http://park.idrija-turizem.si/064_limes.php