Klavže na Belci

 
Klavže so vodne pregrade, ki so služile za plavljenje lesa za potrebe rudnika in predstavljajo enega najpomemembneših tehniških spomenikov v Sloveniji. Na vodotoku Belce stoji dvoje klavž : nižje na vodotoku so Brusove in višje, mogočne Putrihove.
 
več ...
http://park.idrija-turizem.si/061_klavze_belca.php