Klavžarjeva domačija

 
Nad klavžami, na gozdni jasi stoji opuščena domačija upraviteljev in oskrbnikov klavž.
 
več ...
http://park.idrija-turizem.si/054_klavzarjeva.php