Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Karta Idrijca   Varstveni režim
O PARKU
NARAVNE ZNAČILNOSTI
SPREHOD SKOZI PARK
OD IDRIJE DO DIVJEGA JEZERA
STRUG IN NASELJE IDRIJSKA BELA
IDRIJCA OD LAJŠTA DO IZVIRA
BELCA OD LAJŠTA DO IZVIRA
OBROBJE TRNOVSKEGA GOZDA
TURIZEM IN REKREACIJA
VARSTVENI REŽIM
FOTOGALERIJA
UPORABNE POVEZAVE
 
DEITSLEN  
 
 
  Da bi naravana in kulturna dediščina ostala neokrnjena, so sprejete omejitve in prepovedi za posege in postopanja znotraj parka.

Na celotnem območju parka so prepovedana vsa obsežnejša zemeljska dela, regulacije vodotokov, gradnje javnih cest, nabiranje rastlin in gozdnih sadežev v komercialne namene, pozročanje hrupa, prepovedano je loviti in nabirati živali razen v okviru ribolovnega in lovskega gospodarjenja, nabiranje fosilov...

V območjih naravnih spomenikov ( Divje jezero, Bedrova Grapa, Kramaršca, Suha Idrijca, Jama nad Kobilo...) je varstveni režim še ostrejši. Tam je prepovedano vsakršno nabiranje rastlin, prepovedane so športne aktivnosti, ki bi škodovale naravni dediščini,  prepovedano je odvzemanje peska in proda, krmljenje divjadi, jemanje vzorcev kamnin, nabiranje gozdnih sadežev..

Najostreši pa je varstveni režim v naravnem rezervatu Bukov vrh, kjer niso dovoljeni nikakršni posegi, gibanje je dovoljeno samo v znastveno raziskovalne in edukativne namene.
Posegi na območju arheološkega spomenika Drviš so dopustni samo pod arheološkim nadzorom.

V območju kulturnih spomenikov (Klavže, Kamšt, Partizanska bolnišnica Pavla ) so dovoljeni le posegi za znanstveno raziskovanje, spomeniškovarstvene prenove, posegi za redno vzdrževanje.
Vsak obiskovalec se mora zavedati, da vstopa v območje naravne in kulturne dediščine in se mora primerno temu tudi obnašati. Skratka, ko se nahajate znotraj parka postopajte tako, da ne poškodujete rastlinstva, ne vznemirjate živali, ne onesanžujete in ne poškodujete kulturnih spomenikov.