Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Karta Idrijca   Rastlinstvo
O PARKU
NARAVNE ZNAČILNOSTI
Klimatske značilnosti
Relief
Geološke značilnosti
Rastlinstvo
Živalstvo
 
SPREHOD SKOZI PARK
OD IDRIJE DO DIVJEGA JEZERA
STRUG IN NASELJE IDRIJSKA BELA
IDRIJCA OD LAJŠTA DO IZVIRA
BELCA OD LAJŠTA DO IZVIRA
OBROBJE TRNOVSKEGA GOZDA
TURIZEM IN REKREACIJA
VARSTVENI REŽIM
FOTOGALERIJA
UPORABNE POVEZAVE
 
DEITSLEN  
 
 
 
  Tudi v rastlinstvu lahko opazimo vplive tako alpskega, dinarskega kot tudi submediteranskega področja. Zaradi razgibanosti terena, različnih, ponekod specifičnih mikro ekosistemov, je pestrost rastlinstva izjemna.

Prostor parka spada med najbolj zaraščene predele v Sloveniji, kar 85% površne namreč prekrivajo gozdovi. Z gozdom neporaščene so le prepadne stene in manjša izkrčena področja okrog domačij. Gozd je zdrav in kakovosten, nima pa več prvotnega sestava, saj se je skozi 500 letno gospodarjenje njegov sestoj spremenil. Tako od najnižjih do najvišjih predelov parka prevladuje bukev, ki ji družbo dela jelka, kot najpogosteje zastopani iglavec.

Za ljubitelje in raziskovalce flore je področje parka izredno zanimivo, še posebej predeli okrog Divjega jezera, Struga, Sončnega roba, Putrihovih sten in Hudega polja. Prav tu so  botaniki Giovanni Antonio Scopoli, Baltazar Hacquet, Henrik Freyer... s svojim znanstvenim delom naredili prve korake botanike na slovenskem. Med zanimivejše rastlinske vrste spadajo jegliči, med njimi slovenski edemit Kranski jeglič in križanec Idrijski jeglič. V skalnih razpokah nad Divjim jezerom raste alpska mastnica (Pinguicula alpina), mesojeda rastlina na katere liste se ujame manjši mrčes, ki se je tu ohranila še iz obdobja bogatejše alpske flore v teh krajih. Na odročnih in neokrnjenih področjih uspevajo še mnogi edemiti in zavarovane rastline.