Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Karta Idrijca   Geološke  in hidrološke značilnosti
O PARKU
NARAVNE ZNAČILNOSTI
Klimatske značilnosti
Relief
Geološke značilnosti
Rastlinstvo
Živalstvo
 
SPREHOD SKOZI PARK
OD IDRIJE DO DIVJEGA JEZERA
STRUG IN NASELJE IDRIJSKA BELA
IDRIJCA OD LAJŠTA DO IZVIRA
BELCA OD LAJŠTA DO IZVIRA
OBROBJE TRNOVSKEGA GOZDA
TURIZEM IN REKREACIJA
VARSTVENI REŽIM
FOTOGALERIJA
UPORABNE POVEZAVE
 
DEITSLEN  
 
 
 
  Bogata nahajališča fosilov, močan t.i. Idrijski prelom, tektonsko okno Strug…  govorijo in potrjujejo vsaj del zapletene geološke zgradbe področja.

Najstarejše kamnine izvirajo iz časa karbona, pod Sončnim robom pa so dobro vidni morenski nasipi iz pleistocenske poledenitve. Skorajda celotno področje parka, razen dela na robu Trnovskega gozda, je izredno bogato z vodami.

Reka Idrijca z mnogimi pritoki je glavna odvodnica. Izvira na 840 nad. viš., po 450m padca se vanjo izliva Belca, območje krajinskega parka pa zapusti na višini okrog 350 m. Pritokov je mnogo, nekateri s stalnim močnim virom, drugi pa so bolj hudourniškega značaja. Rečni tok Idrijce, Belce pa že kakšne 2 km gorvodno, ob sotočju spremeni smer za 90 o iz smeri JV na SV. Zanimivemu pojavu gre iskati vzrok v močnem in hitrejšem napredovanju rečne erozije porečja Soče, ki je tako obrnila smer voda na področju krajinskega parka iz smeri Godoviča  in Hotedršice proti Posočju.