Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Karta Idrijca   Relief
O PARKU
NARAVNE ZNAČILNOSTI
Klimatske značilnosti
Relief
Geološke značilnosti
Rastlinstvo
Živalstvo
 
SPREHOD SKOZI PARK
OD IDRIJE DO DIVJEGA JEZERA
STRUG IN NASELJE IDRIJSKA BELA
IDRIJCA OD LAJŠTA DO IZVIRA
BELCA OD LAJŠTA DO IZVIRA
OBROBJE TRNOVSKEGA GOZDA
TURIZEM IN REKREACIJA
VARSTVENI REŽIM
FOTOGALERIJA
UPORABNE POVEZAVE
 
DEITSLEN  
 
 
 
  Park se nahaja na prehodu Dinarskega gorstva in Alp. Tako na obrobju Trnovskega gozda sledimo makroregiji dinarskih planot , na ostalem delu parka pa se že odražajo značilnosti predalpskega hribovja.

Relief je razgiban, velika količina padavin je nekdaj planotast svet spremenila v globoke doline s strmimi pobočji, ki ponekod prehajajo v prave tesni s prepadnimi stenami. Dno dolin je ozko in težko prehodno, le ob sotočjih se nekoliko razširi. Nad dolinami se redko dvigujejo zaobljeni vrhovi, večinoma so to dolga pobočja z ozkimi razpotegnjenimi slemeni.

Na delih parka opažamo kraški svet z vrtačami, brezni in jamami, tako imenovani osameljeni kras. Proces zakrasevanja je izrazitejši v smeri Trnovskega gozda, kjer pa tudi ni oblikovno enoten. Izjemen pojav globokega krasa je Divje jezero, ki deluje po principu sifona, ki ob močnejših padavinah v zaledju bruha ogromne količine vode.